Kapadokya Manastırları ve Kiliseleri

Kapadokya Manastırları, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın en gizemli parçasını oluşturuyor. Özellikle Göreme ve Ihlara vadilerindeki manastırlar, bizlere Hristiyanlığın erken döneminden, geç Bizans dönemine kadar manastır hayatının nasıl yaşandığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu yazıda Hristiyanlığın tarihinde Anadolu’nun öneminden bahsedeceğiz. Zira dünyaca ünlü Hristiyan azizlerinin önemli bir bölümü Anadolu topraklarında yaşadılar. Bunlar…

Haçlı Seferleri Tarihi Hakkında Bilgi

Haçlı Seferleri, Orta Çağ‘da Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında vuku bulmuş bir savaşlar serisidir. 1096 ile 1291 yılları arasında yapılmış olan 9 Haçlı Seferi‘ne; Avrupa soyluları, şövalyeleri ve halkı büyük ilgi göstermiş ve zengin Doğu‘nun topraklarını paylaşmak için yollara düşmüşlerdir. Hristiyanların ruhani lideri Papa‘nın çağrısı ile toplanan ordular, Avrupa’nın lideri olmak isteyen krallar ve soylular tarafından…

Antik Mısır Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Antik Mısır Uygarlığı, kurulduğu M.Ö. 3100 yılından; Büyük İskender tarafından fethedildiği M.Ö. 332 yılına kadar, Akdeniz kıyılarının en gelişmiş medeniyetiydi. Piramitleri inşa eden Eski Krallık Dönemi ve büyük askeri başarılar gösteren Yeni Krallık Dönemi, arkeoloji ve tarih bilimi için Antik Mısır tarihi hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Antik Mısır Uygarlığı‘nın mirası öylesine büyüktür ki, ondan arda…

Antik Yunan Uygarlığı Tarihi

Antik Yunan Uygarlığı, dünya tarihinde varlık göstermiş en önemli medeniyetlerden biriydi. Felsefe, matematik, edebiyat ve sanat dallarında büyük gelişmeler kaydeden Antik Yunanistan, adeta günümüzün Batı Uygarlığı’nın temellerini attı. Antik Yunan’ın mirası, Roma İmparatorluğu tarafından devralındı ve üzerine askeri, mimari, hukuki dallardaki gelişmeler eklendi. Böylece günümüzde Avrupa‘nın sahip olduğu tüm değerler ortaya çıkmış oldu. Yazarın Notu…